รับสมัคร เจ้าหน้าที่ขับรถเครน

รายละเอียดของงาน

 • ขับรถเครนได้ทุกประเภท
 • สามารถดูแล ซ่อมบำรุงรถเครนเบื้องต้นได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 23-45 ปี ทำงานต่างจังหวัดได้ (ระยอง,แหลมฉบัง,สมุทรปราการ)
 • มีประสบการณ์/ ชำนาญในการขับรถเครน 25, 45ตัน 12ล้อ “ไม่น้อยกว่า 3ปี”
 • มีใบขับขี่ ประเภท ท.2 ขึ้นไป
 • ปฏิบัติตาม นโยบายคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และกฎระเบียบบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือ และต้องมั่นใจว่าปฏิบัติงานตามขั้นตอนการยกอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 • สามารถอยู่หน้างาน/ ต่างจังหวัดได้

เงินเดือน

รายได้ 25,000 – 50,000 ต่อเดือน

สวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าล่วงเวลา
 • กองทุนประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ทุนเรียนดีเพื่อแม่
 • รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
 • การตรวจสุขภาพประจำปี