รับสมัคร ผู้ช่วยช่างไฮโดรลิก

รายละเอียดของงาน

 • ซ่อมระบบไฮดรอลิคได้ และมีความเข้าใจระบบไฮดรอลิค
 • ดูแลและติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี

อัตราค่าจ้าง

รายได้เริ่ม 20,000 บาท

สวัสดิการ

 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าล่วงเวลา
 • กองทุนประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ทุนเรียนดีเพื่อแม่
 • รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
 • การตรวจสุขภาพประจำปี