รับสมัคร หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดของงาน

 • วางแผน,ควบคุม และกำกับดูแลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมการดูแลและบำรุงรักษารถเครนเชิงป้องกัน
 • ดูแลและติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุง 3 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี

อัตราค่าจ้าง

รายได้เริ่ม 30,000 บาท

สวัสดิการ

 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าล่วงเวลา
 • กองทุนประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ทุนเรียนดีเพื่อแม่
 • รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
 • การตรวจสุขภาพประจำปี