รู้จัก KYT มือชี้-ปากย้ำ ช่วยลดอุบัติเหตุการทำงาน

รู้จัก KYT มือชี้-ปากย้ำ ช่วยลดอุบัติเหตุการทำงาน

“อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” หรือ  แนวคิด KYT คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรกับการทำงาน ? เพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ที่หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องจำเป็นต้องให้ความสำคัญ ไม่สามารถละเลยได้ การที่ที่ทำงานมีความปลอดภัยจะช่วยสร้างความอุ่นใจและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

วันนี้ผมจึงจะพาทุกคนมารู้จักกับแนวคิด KYT ว่าคืออะไร พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการทำ KYT ที่จะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานให้น้อยลง หรือ อันตรายในที่ทำงานเหลือศูนย์ ถ้าหากพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ว่า KYT คืออะไรกันแน่ 

KYT คืออะไร ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไร

ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ค่อยคุ้นชินกับแนวคิด KYT กันมากนัก โดยแนวคิด KYT  คือ เทคนิคเชิงจิตวิทยาจากประเทศญี่ปุ่น ที่จะนำเอาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกี่ยวข้อง หรือ อาจจะก่อให้เกิดอันตรายระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การหาวิธีป้องกันที่ช่วยลด หลีกเลี่ยง และขจัดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยมากที่สุด หรือ อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ ตามศาสตร์แนวคิด KYT 

KYT เป็นตัวย่อจากภาษาญี่ปุ่น โดยความหมายของ KYT คือ  

 • K มาจากคำว่า Kiken ที่หมายถึง อันตราย
 • Y มาจากคำว่า Yoshi ที่หมายถึง การทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ หรือ การคาดการณ์ จากปัจจัยโดยรอบ
 • T มาจากคำว่า Trainning ที่หมายถึง การฝึกอบรมจนเป็นนิสัย 
ความสำคัญการทำของ KYT

ความสำคัญการทำของ KYT

หลังจากที่ได้รู้ความของการทำ KYT คืออะไรกันแล้ว ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจความสำคัญ หรือ ประเด็นหลักในการทำ KYT ดังนี้ 

 1. การทำ KYT เป็นการสร้างนิสัยและปลูกฝังจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยองค์กรจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักและเข้าใจความสำคัญของความปลอดภัย 
 2. ผู้ปฏิบัติงานต้องคิด พิจารณา และระมัดระวังระหว่างปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุเหลือน้อยมากที่สุด โดยจำเป็นต้องคิดถึงแนวทางป้องกันและวิธีแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าด้วย
 3. ผู้ปฏิบัติงานต้องให้คำมั่นสัญญา หรือ ปฏิญาณตน “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์​” ก่อนทำงานทุก 
 4. ผู้ปฏิบัติงานต้องเตือนตัวเองทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้องไม่เกิดความประมาทระหว่างปฏิบัติงาน 

ประโยชน์ในการทำ KYT มีอะไรบ้าง

 1. การทำ KYT คือ แนวคิดที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยในที่ทำงาน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานลดได้ 
 2. การทำ KYT สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 
 3. การทำ KYT สามารถช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงาน พร้อมทั้งยังสร้างความอุ่นใจ ช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องอุบัติเหตุ 
 4. สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถคาดการณ์และวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งสามารถคิดวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
 5. สามารถทำให้มองเห็นอันตรายที่แอบแฝงอยู่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้งานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
 6. ช่วยสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในทีม เพราะการทำ KYT เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่าย 
ขั้นตอนในการทำ KYT ให้สำเร็จ

ขั้นตอนในการทำ KYT ให้สำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ 

หลังจากที่เข้าใจแนวคิดการทำ KYT แล้ว หลายคนน่าจะสงสัยใช่ไหมครับ ว่าถ้าจากทำ KYT เพื่อความปลอดภัยในที่ทำงานต้องทำยังไง ? ไม่ต้องกังวลไปครับ เพราะการทำ KYT ไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนกังวล โดยขั้นตอนในการทำ KYT ได้แก่

 1. วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายในก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติงาน
 2. เรียงลำดับความรุนแรงของอันตรายที่อาจจะเกิด หรือ จัดลำดับความสำคัญของอันตราย
 3. กำหนดแนวทางหรือมาตราการป้องกัน ควบคุม แก้ไข และขจัดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยพยายามให้อัตราการเกิดอันตรายเหลือน้อยที่สุด หรือ อันตรายต้องเป็นศูนย์ ตามแนวคิด KYT 
 4. ตัดสินใจเลือกแนวทางการป้องกันที่ดีที่สุด ทั้งขององค์กร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สรุป

การทำ KTY คือ การหาปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายระหว่างที่ปฏิบัติงาน นำมาวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดแนวทางป้องกันและควบคุมอันตรายที่อาจจะเกิด เพื่อให้อันตรายในที่ทำงานกลายเป็นศูนย์ ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่จำเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่เป็นอาชีพค่อนข้างเสี่ยงอันตรายแทบจะอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

สำหรับองค์กร หรือ หน่วยงานไหน ที่อยากลดอัตราการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุในที่ทำงานที่เกิดขึ้น ผมแนะนำให้ลองแนวคิด KTY ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณดู เพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานลดลงด้วย 

สุดท้ายนี้ใครที่ไม่อยากพลาดสาระดี ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง รถเครน และปั้นจั่นสามารถติดตามบทความอื่น ๆ ได้ที่ EK CRANE เรามีอัปเดตสาระน่ารู้ใหม่ ๆ ให้อยู่เสมอ และสำหรับผู้ที่สนใจเช่ารถเครนประเภทต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เอกเครน โลจิสติกส์ ผู้นำด้านบริการเช่ารถเครนทุกขนาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เราให้ทีมเซลล์ติดต่อกลับหาคุณได้
ใส่เบอร์โทรด้านล่างได้เลย